Fl-edizzjoni tal-Ħadd 26 ta’ Novembru tas-sensiela “Bnedmin Aħna”  se nitkellmu dwar il-Bniedem u l-politika.

F’pajjiz bhal taghna fejn il-politika donna dinnomina l-hajja ta’ kuljum taghna forsi ftit li xejn nieqfu nahsbu xi jgieghel persuna li cceddi l-privatezza taghha u hajja relattivament kalma ghall-hajja pubblika li x’aktarx tkun taht skrutinju kontinwu.

Mistiedna  fl-istudio Dr Robert Musumeci u s-Sur Ivan Bartolo li se jaghrblu dan is-suggett bl-intervent tas-semmiegha permezz tat-telefon u l-SMSes.

“Bnedmin Aħna” – il-Ħadd mill-1030 sa nofsinhar fuq Radju RTK 103FM.